Fundacja Choinki Gdańskiej

Gdańska Choinka

Pomysłodawcą i inicjatorem stawiania choinki w Gdańsku jest Zbigniew Stan Strychacki, gdańszczanin obecnie mieszkający w Nowym Jorku, założyciel Fundacji Choinki Gdańskiej.

Pierwsze ustawienie choinki na Długim Targu przy fontannie Neptuna i uroczyste zapalenie świeczek na gdańskiej choince odbyło się w grudniu 1989 roku - była to pierwsza tego typu impreza w Polsce.

Od tego czasu co roku organizowane są bożonarodzeniowe imprezy plenerowe i koncerty. Intencją fundatorów było aby imprezy miały charakter międzynarodowy. Początkowo w latach 90-tych kraje skandynawskie brały w nich udział - jedna z choinek została przywieziona jako dar z Karlskrony. Kilka razy były organizowane piękne imprezy z okazji Dnia Świętej Łucji z udziałem młodzieżowych zespołów ze Szwecji. W początkowym okresie organizowane były też w ratuszu bożonarodzeniowe koncerty z udziałem Cappelli Gedanesis, gdzie Prezydent Miasta Gdańska wręczał nagrody zasłużonym dla Gdańska obywatelom.

Obecnie podstawowa działalność Fundacji to współorganizowanie zimowych imprez plenerowych o nazwach "Gdańska Choinka", "Gdańska Wigilia". Doraźnie współorganizowane i finansowane są też inne imprezy charytatywne.